Ledelsesrådgivning

v. Birthe Friis Mortensen

Fusioner, sammenlægninger, fraspaltninger, organisationsændringer, organisations- og ledelsesændringer og efterfølgende relevant udvikling, styringsparadigmatiske ændringer – med meget mere.


Lidt om mig

Jeg har i 20 år arbejdet som topleder i uddannelsessektoren.
I den tid har landskabet for videregående uddannelser forandret sig markant, og jeg har gjort alle forandringerne med.

Jeg har i andre 12 år arbejdet som ledelsesrådgiver og problemknuser i den private rådgivningssektor, både i mindre konsulenthuse og i verdensomspændende konglomerater, og har haft kunder inden for både den private og den offentlige sektor.

Alt har været spændende. Og er – ikke ved nogen særlig kløgtig karriereplanlægning, men i stor grad grundet held og tilfældigheder – kommet til at hænge rigtig, rigtig godt sammen.

Nu er min åremålskontrakt som rektor for syddanmarks store uddannelsesinstitution udløbet – og nu skal jeg noget andet.

Jeg vil gerne bruge mine erfaringer og evner til fortsat at løse opgaver inden for uddannelse og udvikling, institutionsudvikling og styringsanalyse. Som nævnt har jeg ad flere omgange fungeret som problemknuser. Er blevet sat ind til at analysere og løse en krise, økonomisk, ledelsesmæssigt eller organisatorisk, og det siges, at jeg er god til det. Når jeg flere år efter en krisestyringsopgave stadig bliver inviteret på besøg i den organisation, hvor jeg har været sat ind som problemløser, er det et godt tegn på, at opgaven er lykkedes.

Personlige egenskaber

Jeg er venlig og imødekommende, og har haft det store privilegium at både de, der skulle udsættes for min ledelse og/eller min problemknusning har udvist stor tillid til, at vi kunne nå vores givne målsætninger sammen. Skarp analytisk og med et stort overblik er jeg som regel i stand til hurtigt at skabe en base for forandring, der kan være helt afgørende for, om en krisesituation overstås hurtigt, godt og med stor opbakning blandt de, der efterfølgende skal leve med løsningerne.

Jeg arbejder tillidsbaseret, og jeg arbejder tæt sammen med det hold af dygtige mennesker, der ønsker og driver forandringerne. 

Mine analyser er baseret på både antropologiske tilgange og desk-research af nøgleinformationer.